Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Piispantarkastukset ja niiden uudistaminen

Ilmoittautuminen synodaalikokoukseen

1. UUDISTUS

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt uudistaa piispantarkastuskäytäntönsä. Uuden toteutusmallin mukaiset piispantarkastukset alkavat vuoden 2011 kevätkaudella. Uudistamisen tavoitteena on, että tarkastukset entistä paremmin vastaavat seurakuntatyön kehittämistarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Vuosien 2011–2013 osalta piispantarkastukset sisältyvät kehittämishankkeeseen, jonka nimi on ” Institutionaalinen muutos, case:Piispantarkastus konsultatiivisena seurakuntatyön kehittämisprosessina”.

2. TYÖKALU JA TSR-AVUSTUS SEURAKUNNILLE

Tuomiokapituli on hankkinut piispantarkastus- ja muuhunkin käyttöönsä PRO johtamistyökalut nimisen www-pohjaisen sovellutuksen Personal Results Oy:ltä apuvälineeksi uusimuotoisten piispantarkastusten toteuttamisessa.

Työsuojelurahasto on hyväksynyt tuomiokapitulin hakemuksesta uudistushankkeen tukikohteeksi. Jos seurakunta tässä yhteydessä hankkii PRO johtamistyökalut omaan käyttöönsä, saa se käyttölisenssin ilman kustannuksia sekä  TSR:lta 50 % tuen käyttöön liittyvään koulutukseen ja konsultointiin. Koulutuksessa on kysymys välinettä käyttävien seurakuntien tukemisesta kehittämishankkeissaan.

Piispantarkastustyöskentely jäsentyy osaksi seurakuntien kehittämishankkeita ja on vain yksi hankitun työkalun käyttötapa. Käytännössä välinettä voidaan käyttää laajasti johtamisen ja strategisen työskentelyn välineenä seurakunnissa, työhyvinvointi- ja muiden kyselyjen toteutuksessa sekä työ- ja kehittämiskeskusteluissa. Tuomiokapituli tavoittaa välineellään seurakunnista kirkkoherrat ja talous/hallintojohtajat ja päälliköt. Seurakunnan sisäinen työskentely on mahdollista vain, jos myös seurakunta hankkii välineen omaan käyttöönsä.

Lisätietoja uudesta piispantarkastuskäytännöstä ja Työsuojelurahaston hankeavustuksesta antaa hiippakuntadekaani Marko Marttila.