Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Piispainkokouksen pukeutumisohjeet papeille

PIISPAINKOKOUKSEN OHJE

PAPIN JA LEHTORIN VIRKAPUKEUTUMISESTA

1 Papinpuku

1.1 Pappisviran tunnukset

Miespuolisen papin virkatunnukset ovat

1. polvitaipeeseen ulottuva pystykauluksinen papintakki (kaftaani), valkoinen papinpaita,

papinkaulus ja liperit

2. musta pantakauluksellinen papinpaita, jolla tarkoitetaan pystykaulusta ja siihen liittyvää

valkoista etuosaa tai kaulusta ympäröivää valkoista osaa.

Naispuolisen papin virkatunnukset ovat

1. Valonsäde-papinjakku, valkoinen pantakauluksellinen papinpaita ja Valonlähde-risti

2. musta pantakauluksellinen papinpaita, jolla tarkoitetaan pystykaulusta ja siihen liittyvää

valkoista etuosaa tai kaulusta ympäröivää valkoista osaa.

Violetti on piispan paidan väri.

Naispuolisen papin virkatunnuksiin kuuluvaa ristiä ei käytetä piispan virka-asussa.

1.2 Papin puvut

A Papin juhlapuku

Miespuolisen papin juhlapuku on polvitaipeeseen ulottuva papintakki (kaftaani), mustat

suorat housut, papinkaulus ja liperit sekä valkoinen papinpaita, mustat sukat ja mustat

kengät.

Naispuolisen papin juhlapuku (design Kirsimari Kärkkäinen) on papinjakku, jossa on valkoinen

säde, risti kiinnitettynä jakussa sille varattuun paikkaan, polvipituinen tai pitkä hame

tai housut, valkoinen papinpaita ja asukokonaisuuteen sopivat mustat sukat ja kengät.

B Papin tummapuku

Miespuolisen papin tummapuku on yhtenäisen tumman puvun kanssa pidettävä musta

pantakauluksellinen papinpaita, mustat sukat ja mustat kengät.

Naispuolisen papin tummapuku (design Kirsimari Kärkkäinen) on papinjakku, jossa on

musta säde, risti kiinnitettynä jakussa sille varattuun paikkaan, polvipituinen hame tai

housut, musta pantakauluksellinen papinpaita sekä asukokonaisuuteen sopivat mustat

sukat ja kengät. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää mustan pantakauluksellisen papinpaidan

kanssa muuta yhtenäistä tummaa pukua.

C Papin arkipuku

Miehen arkipukuna on musta pantakauluksellinen papinpaita ja tilanteen mukaan tavallinen

puku tai muu arkiasu sekä asuun sopivat sukat ja kengät.

Naisen arkipukuna on musta pantakauluksellinen papinpaita ja tilanteen mukaan papin

jakkupuku, tavallinen jakkupuku tai muu arkiasu sekä asuun sopivat sukat ja kengät. Papinjakussa

ei ole sädettä.

1.3 Pappien jumalanpalveluspukeutuminen

Jumalanpalveluspuvun kanssa käytetään papin juhlapukua tai tummaapukua. Tummaapukua

käytetään tilanteen mukaan myös osallistuttaessa seurakunnassa muuhunkin kuin

jumalanpalvelustoimintaan.

Tilaisuudesta riippuen pukeudutaan joko papin juhlapukuun tai tummaanpukuun. Viikkotoiminnassa

voidaan käyttää myös papin arkipukua.

Piispainkokouksen hyväksymässä Jumalanpalveluksen oppaassa (2009) käsitellään

pappien pukeutumista jumalanpalveluksessa. Lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeita:

Kirkkotilassa pidettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa käytetään

pääsääntöisesti jumalanpalveluspukua. Seurakunnan tulee huolehtia siitä, että käytössä

on riittävä jumalanpalvelusvaatetus.

Kodeissa tai muualla tapahtuvissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa on

suositeltavaa pukeutua jumalanpalveluspukuun. Tämän sijasta voidaan käyttää papin

juhlapukua. Yksityisessä ehtoollisessa tai ripissä voidaan käyttää stolaa papin tummanpuvun

ja papin juhlapuvun kanssa.

1.4 Pappien pukeutuminen yhteisissä kokoontumisissa

Pappien yhteisissä kokoontumisissa pukeudutaan erikseen annettavien ohjeiden mukaan.

Esimiesasemassa oleva tai vastaava antaa ohjeet pukeutumisesta, kun papistolta

edellytetään yhtenäistä pukeutumista.

2 Lehtorin puku

Lehtorin puku on Riitta Immosen suunnittelema musta puku. Lehtorin pukua käytetään tilanteen

mukaan samoin kuin papin juhlapukua tai papinpukua.

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa noudatetaan niistä annettuja ohjeita ja

suosituksia. Jumalanpalveluspuvun kanssa käytetään lehtorinpukua tai muuta tummaa

pukua. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin edellä kohdissa 1.3 – 1.4 annettuja ohjeita.

3 Yleisiä ohjeita

Yleiset ohjeet koskevat soveltuvin osin kirkon kaikkia viranhaltijoita ja työntekijöitä.

3.1 Pukeutuminen

Papin pukeutumisen lähtökohta on, että pappi on aina virkaa toimittaessaan tunnistettavissa

papiksi. Virkapukeutumisessa on otettava huomioon kulloisenkin tilaisuuden luonne.

Viran tunnusten käyttäminen ja virkatehtävien hoitaminen edellyttävät aina huoliteltua

pukeutumista. Muutenkin viranhaltijan tulee olla olemukseltaan siisti ja huoliteltu. Papin

juhlapuvun kanssa käytetään tarvittaessa asuun sopivaa päällysvaatetusta.

Päivätilaisuuksissa, kuten kirkollisissa toimituksissa, naispuolisen papin juhlapukuun kuuluu

polvipituinen hame tai housut. Erityisen arvokkaissa tilaisuuksissa juhlapukuun kuuluu

pitkä hame. Juhlapuvun kanssa käytetään vain sitä varten suunniteltua paitaa.

Naispuolisen papin Valonlähde-ristiä käytetään vain virkapukuun kuuluvassa papinjakussa

sille varatussa paikassa säteen yläpuolella.

Papin virkapuvun kanssa ei käytetä näyttäviä koruja.

3.2 Kunniamerkit

Kunniamerkkejä käytetään juhlapuvun tai papin tummanpuvun kanssa. Kunniamerkkien

käytöstä mainitaan kutsussa. Kunniamerkkien kantamisessa noudatetaan ritarikuntien

antamia ohjeita.

4 Siirtymäkauden säännös

Vuokko Nurmesniemen suunnittelemaa naispuolisen papin juhlapukua voidaan edelleen

käyttää juhlapukuna ja tummanapukuna. Siihen kuuluvaa Kalevala Koru -ristiä saa käyttää

vain Nurmesniemen suunnitteleman puvun kanssa. Uusi virkapuku hankitaan Kirsimari

Kärkkäisen suunnittelemasta Valonsäde-virkapukumallistosta.

Tämä ohje on hyväksytty piispainkokouksen istunnossa 15.9.2010 Tampereella ja se korvaa piispainkokouksen

12.9.2001 antaman suosituksen papin ja lehtorin pukeutumisesta virantoimituksessa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen

Piispainkokouksen sihteeri Jari Jolkkonen