Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Mikkelin hiippakunnan koulutus 2014

Kirkon koulutuskeskus on julkaissut 15.8.2013 sähköisen Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin vuodelle 2014. Näiltä sivuilta löytyvät myös Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämä koulutus sekä kirkon piirissä toteutettavat neuvottelupäivät.

Linkki sähköiseen koulutuskalenteriin Mikkelin hiippakunnan koulutussivulle.

Koulutuksiin ilmoittautuminen 2014

Hiippakuntien, Kirkon koulutuskeskuksen sekä eräiden Kirkkohallituksen yksikköjen koulutuksiin (KDY, KKN, KJM)ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, joka avautuu koulutuskalenterista. Muuhun koulutukseen (osa Kirkkohallituksen koulutuksista, kouluttavat laitokset, järjestöt) ilmoittaudutaan koulutuskalenterin ohjeiden mukaisesti.

1. Hiippakuntien, Kirkon koulutuskeskuksen sekä eräiden Kirkkohallituksen yksikköjen koulutuksiin (KDY, KKN, KJM) ilmoittautuminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella 31.10.2013 mennessä. Työntekijä huolehtii ilmoittautumisesta. Ennen ilmoittautumista työntekijän on keskusteltava koulutukseen osallistumisesta esimiehensä kanssa. Tällöin varmistetaan, että koulutus on seurakunnan koulutustarpeiden mukainen, ja että se voidaan sisällyttää seurakunnan vuotuiseen henkilöstön kehittämissuunnitelmaan.

Ilmoittautumislomakkeeseen (Ilmoittautuminen / Hakeudu koulutukseen -linkki) täytetään seuraavat tiedot: nimi, virka/tehtävä, postiosoite, sähköpostiosoite, hiippakunta/muu, seurakunta/muu, koulutuksen sisältyminen seurakunnan koulutussuunnitelmaan/koulutukseen osallistuminen yksityishenkilönä ja esimiehen yhteystiedot. Mikäli henkilö hakeutuu koulutukseen yksityishenkilönä, esimiehen yhteystietoja ei täytetä. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa itselleen. Ilmoittautumisjärjestelmä lähettää sähköpostilla ilmoituksen tietojen vastaanottamisesta koulutukseen hakeutujan esimiehelle. Koulutuksen järjestäjä vahvistaa myöhemmin, ketkä pääsevät suunniteltuun koulutukseen.

2. Kirkon koulutuskeskuksen järjestämät pastoraalitutkinnon opintokokonaisuudet

Pastoraalikurssien tarjonta löytyy Kirkon henkilöstökoulutuskalenterista. Hiippakuntien järjestämien pastoraalikurssien (opintokokonaisuudet 1-3) ilmoittautumisohjeet löytyvät kunkin kurssin koulutustietojen kohdalta.

Kirkon koulutuskeskuksen järjestämille pastoraalikursseille (opintokokonaisuudet 4-8) ilmoittaudutaan suoraan Kirkon koulutuskeskukseen koulutuskalenterissa olevien ohjeiden mukaan.

Pastoraalitutkinnon tavoitteet, opintokokonaisuuksien sisällöt ja suorittamisen periaatteet on kuvattu tarkemmin erillisessä pastoraalitutkinnon opetussuunnitelmassa, joka on laadittu hiippakuntien tuomiokapitulien ja Kirkon koulutuskeskuksen yhteistyönä ja hyväksytty 13.4.2004. Hyväksytyt opintokokonaisuudet ja näytteet arvostellaan kukin asteikolla 1-2 (1; 1,25; 1,5; 1,75; 2). Tutkinnon suorittamisessa sovelletaan pastoraalitutkinnon opetussuunnitelmaa ja siinä mainittuja arviointikriteerejä.

Kursseille voi ilmoittautua koulutuskalenterissa olevien ohjeiden mukaan. Mikäli opintokokonaisuus on tarkoitus sisällyttää henkilöstön kehittämissuunnitelmaan, siitä on neuvoteltava esimiehen kanssa.

3. Muut koulutuksen järjestäjät

Muiden kuin 1-kohdassa mainittujen koulutusten järjestäjien koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenterissa kunkin koulutustilaisuuden kohdalla annettujen ohjeiden mukaisesti.
 

Koulutukseen osallistumisen peruuttaminen

Koulutukseen osallistumisen esteestä on ilmoitettava välittömästi koulutuksen järjestäjälle. Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot löytyvät koulutuskalenterista ao. koulutuksen kohdalta.

Peruutuksissa noudatamme yleisiä peruutusehtoja: kaksi viikkoa ei maksua, yksi viikko 50 %, kaksi päivää 100 %.

Tukea henkilöstön kehittämiseen Sakastin Koulutus-sivustolla

Sakastin Koulutus -sivuston koulutussuunnittelua käsitteleviä sivuja on uudistettu (ks. Henkilöstön kehittäminen). Uudistuksessa on otettu huomioon 1.12.2010 voimaan tullut Kirkon henkilöstön kehittämissopimus ja sen määräykset henkilöstön suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Henkilöstön kehittämissuunnitelman mallilomake

Henkilöstön kehittämissuunnitelma

Talousarvioon sisältyvä henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2014 on lähetettävä tuomiokapituliin heti sen hyväksymisen jälkeen, viimeistään kuitenkin 15.12.2013 mennessä.

Lisätietoja koulutusten sisällöistä, järjestelyistä ja ilmoittautumisesta saa koulutuksen järjestäjältä. Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot löytyvät koulutuskalenterista ao. koulutuksen kohdasta "Ilmoittautuminen" tai "Tiedustelut"Pastoraalitutkinnot

 

Perhdyttamislomake.rtf (50 kB)
Perehdyttämissuunnitelmalomake/todistus perehdyttämisestä.

Pastoraalitutkinnon suorittamisen voi aloittaa sen jälkeen, kun työhön perehdyttäminen (ohje) on kunnossa . Perehdyttämissuunnitelmalomakkeen löydät yllä olevasta lomakeosiosta.

Ensimmäinen askel on ottaa yhteys hiippakuntadekaaniin ja sopia hänen kanssaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (HOPS, lomake) ja toimittaa hänelle todistus perehdyttämisestä asiaan liittyvine esseineen.

Pastoraalitutkinto rakentuu kahdeksasta osiosta ja kahdesta näyttökokeesta. Laajuus on 26 opintopistettä. Opetuksesta vastaa sekä tuomiokapituli että Kirkon Koulutuskeskus. Opetussuunnitelma ja arviointiperusteet.

Opiskelijan valittavana on sekä lähijaksoon (vaihtoehto A) että etäopiskeluun painottuvia (vaihtoehto B) osioita.

Osiot 1 - 3 ja näyttökokeet suoritetaan tuomiokapitulin päättämällä tavalla. Tuomiokapituli järjestää vuosittain kaksi pastoraalikurssia siten, että puolentoista vuoden aikana on mahdollisuus suorittaa kurssimuotoisesti (vaihtoehto A) kaikki kolme osiota. Tämä on suositeltava ja ensisijainen suoritustapa. Mikäli erityisistä syistä tähän ei ole mahdollisuutta, osiot voi suorittaa etäsuorituksena (vaihtoehto B), jolloin Raamattutiedon ja Tunnustuskirjojen osioiden suoritukset ottaa vastaan piispa Seppo Häkkinen.

 

Pastoraalikurssien tarjonta löytyy Kirkon henkilöstökoulutuskalenterista.

Hiippakuntien järjestämien pastoraalikurssien (opintokokonaisuudet 1-3) ilmoittautumisohjeet löytyvät kunkin kurssin koulutustietojen kohdalta.   v. 2014 koulutusohjelmassamme ovat seuraavat pastoraalikurssit:

Kirkon tunnustuksen pastoraalikurssi

Kirkon hallinnon pastoraalikurssi


Kirkon koulutuskeskuksen järjestämille pastoraalikursseille (opintokokonaisuudet 4-8) ilmoittaudutaan suoraan Kirkon koulutuskeskukseen koulutuskalenterissa olevien ohjeiden mukaan.

Pastoraalitutkinnon tavoitteet, opintokokonaisuuksien sisällöt ja suorittamisen periaatteet on kuvattu tarkemmin erillisessä pastoraalitutkinnon opetussuunnitelmassa, joka on laadittu hiippakuntien tuomiokapitulien ja Kirkon koulutuskeskuksen yhteistyönä ja hyväksytty 13.4.2004. Hyväksytyt opintokokonaisuudet ja näytteet arvostellaan kukin asteikolla 1-2 (1; 1,25; 1,5; 1,75; 2). Tutkinnon suorittamisessa sovelletaan pastoraalitutkinnon opetussuunnitelmaa ja siinä mainittuja arviointikriteerejä.

Mikäli opintokokonaisuus on tarkoitus sisällyttää henkilöstön kehittämissuunnitelmaan, siitä on neuvoteltava esimiehen kanssa.Ympäristödiplomi

Hiippakuntadekaani Ouri Mattila ja hiippakuntamme diplomiauditoijat ovat seurakuntien käytettävissä. Ottakaa yhteyttä ja sopikaa meidän kanssamme konsultaatiosta. Katsotaan yhdessä, mitä diplomin hankkiminen sinun seurakunnallesi merkitsisi. Lisää tietoa diplomista löytyy kirkon www-sivuilta.

Yhteystiedot:

Ouri Mattila (015) 321 6031 tai 050 368 9808, ouri.mattila@evl.fi