Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Työnohjaus

Mitä se on?

 

Työnohjaus on pitkäjänteinen oppimisprosessi, jonka tavoitteena on ohjattavan ammatillinen ja persoonallinen kasvu.

Ohjaus on osoittautunut erityisen hedelmälliseksi muutosvaiheissa, jotka voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. Parhaiten työnohjaus soveltuu tilanteisiin, jossa ohjattavalla on takanaan vähintään muutaman vuoden työhistoria.

Työnohjaus perustuu ohjattavan ja ohjaajan väliseen vuorovaikutussuhteeseen, jonka sisältönä on ohjattavan tuottama materiaali. Ohjaajan avulla ohjattava tarkastelee omaa työtään ja omia työ- sekä toimintatapojaan. Työnohjauksessa voidaan käyttää metodina myös toiminnallisia menetelmiä.

Työnohjaus saattaa sisältää elementtejä sielunhoidosta, terapiasta ja hengellisestä ohjauksesta, mutta ei ole suoranaisesti mitään niistä.

Työnohjaus on aina ehdottoman luottamuksellista.

Ohjaus tapahtuu joko yksilöohjauksena tai ryhmässä. Yksilöohjauksen kesto on 40 x 45 min. ja ryhmäohjauksen 30 x 1,5 t., erityistilanteissa ohjausprosessien kesto voi vaihdella.

Työnohjaus on työtä ja se tapahtuu työajalla.

Takaisin ylös >>

Työnohjaukseen hakeutuminen

Työnohjaukseen hakeutuminen edellyttää työantajan/esimiehen suostumuksen. Työnohjaus sisällytetään seurakunnan koulutussuunnitelmaan, josta myös mahdolliset kulut maksetaan. Kuluja aiheutuu kirkon työnohjauksessa lähinnä matkakustannuksista. Kustannuksista on hyvä sopia etukäteen.

Ohjaajan etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, koska vapaita paikkoja on rajoitetusta ja ohjausprosessit ovat pitkiä. Ohjaajan valittaessa on hyvä miettiä realistisesti omia oppimistavoitteitaan ja odotuksiaan ohjaukselle.

Sopivan ohjaajan etsimisessä voi neuvotella työnohjauksen yhdyshenkilönä toimivan hiippakuntasihteeri Ulla-Maija Harjun kanssa tai kysellä ohjausta suoraan ohjaajilta. Hiippakuntamme työnohjaajien yhteystiedot löydät tältä sivulta.


Takaisin ylös >>

 

Mikkelin hiippakunnan työnohjaajat:

Eva Andersen
Diakonissa
Haminan seurakunta
Puhelin: 050 386 5725
 

Helena Castrén
Kirkkoherra
Puumalan seurakunta
Puhelin: 050 313 4970


Juha Eklund
Kirkkoherra
Sammonlahde seurakunta
Puhelin: 040 3126 500


Eija Grönvall
Diakoniatyön johtaja
Kouvolan seurakunta
Puhelin: 040 7463 447
 

Keijo Gärdström
Kirkkoherra             
Kouvolan seurakunta 
Puhelin: 040 553 6205
        

Ulla-Maija Harju
Hiippakuntasihteeri, työyhteisökonsultti
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Puhelin (015) 321 60 33 tai 050  325 7722 


Kirsi Hämäläinen       
Kirkkoherra   
Elimäen seurakunta
Puhelin: 040 5650 892


Mari Höfer
diakoniatyöntekijä
Haminan seurakunta
Puhelin: 050 594 3881

Ulla Juntunen
Perheneuvoja
Savonlinnan seurakunta
Puhelin: 044 776 8062


Sirkku Kovalainen

Johtava nuorisotyönohjaaja
Heinolan seurakunta
Puhelin: 050 595 8857


Tuija Kuukka
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus/
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä
Puhelin: 040 196 7501


Sirkka Laine-Haimi
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Kouvolan perheasiain neuvottelukeskus
Puhelin: 040 714 0556


Mika Lehtola

Kirkkoherra
Lappeen seurakunta
Puhelin: 040 312 6601

Marjo-Riitta Lehtonen
Kanttori, varhaisiän musiikkikasvatus
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Puhelin: 040 312 6868


Ulla Miettinen
Kanttori
Hartolan seurakunta
Puhelin: 050 562 3226


Eija Murto
Kappalainen
Anjalankosken seurakunta
Puhelin (05) 750 82 00, 0400 861 724


Mikko Ojanen
Rovasti
Lappeenrannan seurakunta 
Puhelin:  040 3126 303


Juha Palm

Tuomiorovasti
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Puhelin: 0400 143301


Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta
Lapsityönjohtaja
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Puhelin: 040 312 6856

 

Elina Rajala
Kappalainen
Haminan seurakunta
Puhelin: 050 594 3887


Kari Rossi
Seurakuntapastori
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Puhelin: 0400 143 669

Mia Räty
Johtava sairaalapastori
Kouvolan seurakuntayhtymä
Puhelin: 040 356 5845

Leena Sahamies
Diakonissa
Kouvolan seurakunta
Puhelin: 040 752 1645

Jaana Svinhufvud
Diakonissa
Sammonlahden seurakunta
Puhelin: 040 312 6521

Hilveliisa Ukkonen
Aluekappalainen
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Puhelin: 0400 143 241

Satu Valkonen
Sairaalapastori
Savonlinnan seurakunta
Puhelin: 044 417 3285

Leena Varha
Perheneuvoja
Kouvolan perheasiain neuvottelukeskus
Puhelin: 040 714 0556 

Pirkko Varis
Johtava perheneuvoja, pastori
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Puhelin: 040 3126 802

Elina Virmakoski
Diakonissa
Langinkosken seurakunta
Puhelin: 050 542 0940

Työyhteisöjen ohjaus ja työyhteisökonsultit

Työyhteisön kehittäminen

 • Kirkon ja seurakunnan olemukseen kuuluu jatkuva uudistuminen. Muuttuva ympäristö aiheuttaa toiminnalle muutospaineita.
 • Miten työyhteisöt toteuttavat perustehtävänsä, luovat tarvittaessa uusia rakenteita ja varmistavat toimivan vuorovaikutuksen?
Työyhteisön kehittäminen työskentelee näiden  kysymysten kanssa. Seurakuntien työyhteisöjen kehittämisellä tarkoitetaan konsultin ohjauksessa tapahtuvaa työskentelyä. Siihen osallistuu seurakunnan henkilöstö ja mahdollisesti  luottamushenkilöt. Tämä edellyttää sekä työyhteisön että konsultin sitoutumista yhteistyöhön.

Kehittämisen tavoitteita ovat:

 • Työyhteisön perustehtävän, rakenteiden ja työroolien selkeyttäminen.
 • Jäsenten sitoutuminen yhteisesti sovitun tehtävän suorittamiseen.
 • Yhteisön vuorovaikutuksen toimivuus.

Kehittämisen keinoja ovat:

 • Työyhteisön kulttuurin tutkiminen.
 • Työyhteisön johtajuuden tukeminen.
 • Yhteistyön esteiden ja häiriöiden  työstäminen.
 • Viestinnän kehittäminen.
 • Yhteistyövalmiuksien ja -taitojen harjoittelu.

Kehittäminen toteutetaan:

 • Työyhteisön aloitteesta.
 • Työyhteisön ja konsultin yhteisellä sopimuksella.
 • Työyhteisön tuottaman materiaalin avulla ja konsultin tarjoamin menetelmin.
Kehittäminen edellyttää luottamuksellisuutta työyhteisön ja konsultin kesken.

Kirkon työyhteisökonsultin pätevyys saadaan Kirkon koulutuskeskuksen kaksivuotisessa erityiskoulutuksessa, johon valittavalta edellytetään työnohjaajan pätevyys ja riittävästi ohjaajakokemusta. Koulutuksen saaneet ovat perustaneet ammatilliseksi yhdistyksekseen JETRO RY:n.

Miten yhteisöohjauksen voi aloittaa?

Seurakunnat voivat ottaa yhteyttä joko suoraan konsultteihin  tai hiippakunnan tuomiokapituliin ja sopia ohjauksen aloittamisesta.  Tällöin yhteisö sopii konsultin kanssa ohjauksen luonteesta, kestosta, kustannuksista jne. ja sitoutuu ohjaukseen.

Hiippakuntamme työyhteisökonsultteja ovat:

Päivi Erkkilä
Hiippakuntasihteeri, rovasti
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Puhelin: 050 530 5310

Ulla-Maija Harju
Hiippakuntasihteeri
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Puhelin: 050 325 7722 

Jyri Klemola
Lakimiesasessori
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Puhelin: (015) 321 6021
 

Sirkka Laine-Haimi
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Kouvolan perheasiain neuvottelukeskus
Puhelin: 040 714 0556

Mika Lehtola

Kirkkoherra
Lappeen seurakunta
Puhelin: 040 312 6601 

Marko Marttila
Hiippakuntadekaani
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Puhelin: 050 368 9808        

Juha Palm
Tuomiorovasti
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Puhelin: 0400 143 301

Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta
Lapsityönjohtaja
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Puhelin: 040 312 6856

Kari Rossi
Seurakuntapastori
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Puhelin: 0400 143 669

Ari Tähkäpää
Hiippakuntasihteeri
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Puhelin:  0500 653 916

Takaisin ylös >>