Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Tervetuloa diakonian ja yhteiskunnallisen työn kotisivuille!

Olen diakonian hiippakuntasihteeri.

Tehtäväni on kehittää diakoniatyötä hiippakuntamme seurakunnissa sekä palvella ja tukea työntekijöitä ja luottamushenkilöitä diakoniatyön toteuttamisessa.

Vastuullani on  myös työntekijöiden täydennyskoulutus ja luottamushenkilöiden kouluttaminen ja neuvonta.

Työalueeseeni kuuluu lisäksi työnohjaukseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja konsultointiin sekä mentorointiin lliittyvät asiat hiippakunnassamme.

Pidän myös yhteyttä hiippakuntamme sairaalateologeihin.

Ota yhteyttä!

Ulla-Maija Harju

P. 050 325 7722

 


YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
 

Yhteiskunnallisen työn hiippakuntasihteerinä toimii rovasti Päivi Erkkilä.

p. 050 5305310 paivi.erkkila@evl.fi

Vastuualueinani ovat jumalanpalveluselämä, yhteiskunnalliset asiat sekä johtamis- ja pastoraalikoulutus. Toimin myös työyhteisökonsulttina.

Pastoraalikoulutuksen osioista omassa kapitulissa toteutetaan Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia (6 op) ja Työyhteisö ja hallinto (5 op).

Vastaan myös yhdessä hiippakuntakanttorin kanssa jumalanpalveluselämän ja kirkollisten  toimitusten kehittämiseen liittyvästä koulutuksesta.

Yhteiskunnallinen työ keskittyy maaseudun kysymyksiin, työttömyyteen sekä poliisin ja seurakuntien yhteistyöhön. 

Työttömyystyö

Kirkon ja seurakunnan työttömyystyöllä tarkoitetaan kaikkea toimintaa työttömyyden aiheuttaman hädän lieventämiseksi.

Käytännössä työttömyystyö on ennen kaikkea yhteistoimintaa työttömien paikallisten yhdistysten ja niiden valtakunnallisen keskusjärjestön TVY:n (Työttömien Valtakunnallinen Toimintajärjestö ry.) kanssa. TVY:n kotisivut http://www.tvy.fi/.  Sieltä löytyy linkit paikallisten työttömien yhdistysten kotisivuille.

Työttömyystyön keskeinen periaate on nimenomaan yhteistyö, yhdessä suunniteltu ja toteutettu toiminta.  Tavoitteena on työttömien oman järjestäytymisen ja toiminnan tukeminen sekä voimaantumisen edistäminen.

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyötä tekevät ennen kaikkea ne seurakunnat, joiden alueella toimii työttömien yhdistys.