Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Tervetuloa Mikkelin hiippakunnan kasvatuksen sivuille!

 

 

orig_image-10497.jpegAlppari

Olen kasvatuksen hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää - Alppari

Tehtäväni on tukea ja kehittää  lapsi -ja nuorisotyötä Mikkelin hiippakunnan seurakunnissa. Haluan myös olla kasvatuksen työntekijöiden tukena ja palveluksessa sekä vastaan lapsi -ja nuorisotyön hiippakunnallisesta koulutuksesta. Osallistun myös kokonaiskirkon kristillisen kasvatustyön kehittämiseen ja seurantaan. Pyrin toki seuraamaan myös yhteiskunnallista kasvatustyötä.

Mottoni hiipparina olen lainannut entiseltä Tielaitokselta - Teitä varten!

PIDETÄÄN YHTEYTTÄ!

Alppari Tähkäpää

0500-653916
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
PL 122
50101 MikkeliTakaisin ylös >>

Rippikoulu

VINKKEJÄ JA APUA RIPPIKOULUN TUPAKOINTI KESKUSTELUUN JA OPETUKSEEN

http://www.evl.fi/keskushallinto/ polku: Kirkkohallitus - KKN - Rippikoulu - Ajankohtaista

VINKKEJÄ JA APUA RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMAN TEKEMISEEN

Paikallinen suunnitelma rippikouluun

Rippikoulusuunnitelma 2001 -vihkosen tarkkanäköinen lukija on saattanut huomata sivulta 37 pari lausetta, joissa puhutaan "paikallisesta rippikoulusuunnitelmasta".  Tämän paikallissuunnitelman pitäisi olla valmiina vuoden 2007 lopussa. Mistä suunnitelmasta oikein on kysymys?´

Paikallisessa suunnitelmassa (RPS)  on tarkoitus tehdä mm. kartoitus rippikoulun toimintaympäristöstä (ikäluokan suuruus, yhteydet kouluihin, paikalliset erityispiirteet jne.). Samoin laaditaan malli, miten seurakunta tarjoaa tasapuoliset mahdollisuudet rippikoulun käymiseen, miten rippikoulusta tiedotetaan ja miten eri vastuut jaetaan. RPS sisältää myös turvallisuus- ja kriisisuunnitelman.

RPS:n tarkoituksena on palvella seurakunnan rippikoulutyötä ja sen kehittämistä. Tämän vuoksi jokainenseurakunta luo omanlaisensa RPS:n.Seuraavat seikat olisi hyvä ottaa huomioon lähdettäessä miettimään RPS:n sisältöjä:

 • RPS:n tulisi taata se, että seurakunnan rippikoulut ovat riittävästi keskenään vertailtavia ja tasalaatuisia ts. rippikoululaisen ja hänen vanhempiensa tulee voida luottaa siihen, että osallistuminen mihin tahansa seurakunnan rippikouluun tarjoaa mahdollisuuden riittävän samankaltaiseen ja –laatuiseen (oppimis)kokemukseen.
 • RPS:n tulisi palvella perehdytyksen välineenä. Rippikoulutyössä käytetään paljon kesätyövoimaa. Heidän työtään auttaa merkittävästi, jos seurakunnassa on selkeä RPS. Myös työntekijöiden vaihtuessa tai ollessa perhe tai virkavapailla RPS palvelee sijaisten ja uusien työntekijöiden perehdytyksen perusdokumenttina.
 • RPS:aa tulisi voida käyttää rippikoulutyön arvioinnin välineenä. Sen äärellä rippikoulutyössä mukana olevat voivat rippikoulukauden jälkeen yhdessä arvioida, ovatko he toimineet kuten RPS:ssa on sovittu. Samalla on vuosittain syytä arvioida, tuleeko RPS:aa joltakin osin päivittää. Uutta toimikautta aloitettaessa on myös syytä yhdessä kerrata RPS:n linjaukset, joihin yhdessä on sitouduttu.
 • RPS palvelee rippikoulutyön logina ts. lähteenä, johon on kootusti kerätty tiedot myös jo olemassa olevista dokumenteista

 Seuraavassa on esitetty joitakin sisältöjä ja teemoja, joita RPS:aan voisi sisällyttää. Oleellista on muistaa, että jokainen seurakunta tekee omista tarpeistaan nousevan RPS:n projektissa, johon kyseisessä seurakunnassa on mahdollisuus sitoutua. Seuraavat sisällöt ovat siis vain vinkkejä, eivät normeja.

RPS:n sisällöt

Esimerkiksi

 • Johdanto (toimintaympäristö)
 • ikäluokan suuruus, väestörakenne
 • paikalliset erityispiirteet
 • yhteydet kouluihin ja muihin paikallisiin toimijoihin
 • rippikoulun sisältöjen liittyminen paikallisiin koulujen
 • uskonnonopetussuunnitelmiin
 • toimintaympäristön muutosten ennakointi
 • mitä muuta?

Linkkejä rippikoulutyöhön:

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE nro 41/2010  

UUDEN TUPAKKALAIN SEURAUKSISTA SEURAKUNTIEN TYÖSSÄ

 

Kirje löytyy seuraavan linkin takaa:

 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content21402B&kolmosnavinf=1%20sisältö%20suomeksietusivuContent5D9D1Content21402B&kolmosnavinfa=o

 

 Seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet (Kirkkohallitus Sarja C 2007:6)

Kirkkohallitus on hyväksynyt 14.6.2007 yksityiskohtaiset ohjeet leiritoiminnan turvallisuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjeet löytyvät sivulta:http://www.evl.fi/keskushallinto - Kirkkohallitus - Kasvatus ja nuorisotyö.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan myös seurakuntien leiritoiminnassa tulee laatia turvallisuussuunnitelmat sekä valita asianmukaiset vastuuhenkilöt.

Takaisin ylös >>