Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Mikkelin piirin kuurojenpappi Seppo Laukkanen


orig_image-14679.jpeg
image.jpeghttp://www.evl.fi/viittomakieli/

Hei!

Olen Seppo Laukkanen. Työalueeni on Mikkelin hiippakunta ja suurin osa Kuopion hiippakuntaa.

Toimin yhteistyössä seurakuntien kuurojentyöstä vastaavien diakonityöntekijöiden, Kuurojen liiton , Suomen kuurosokeat ry:n eri järjestöjen kanssa (mm. Kuurojen palvelusäätiö).

Toimitan jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia (kasteita, avioliittoon vihkimisiä ja hautaansiunaamisia). Myös henkilökohtaiset tapaamiset kuuluvat työhöni. Vierailen myös eri laitoksissa ja kouluissa.
____________

Yhteystietoni:seppo.laukkanen@evl.fi,  p. 050 355 9819,

SKYPE: kuurojenpappi

Kirkkokatu 10 PL 122
50101 MIKKELI

Jos haluat tavata minut henkilökohtaisesti, voit pyytää minut kotiisi tai voimme tavata seurakunnan tiloissa omalla paikkakunnallasi tai Mikkelissä toimistolla (Kirkkokatu 10).

 Mikkelin piirin työ

Mikkelin piiriin kuuluvat Mikkelin hiippakunta sekä Kuopion hiippakunta lukuunottamatta Kajaanin rovastikuntaa. Piirin alueella on noin 500 viittomakielistä kuuroa, joista pääosa on työikäisiä ja eläkeläisiä.


mikkelin_piiri_2.jpegMIKKELIN PIIRIN ALUE

Viittomakielinen papintyö

Kuurojenpappi hoitaa henkilökohtaista sielunhoitotyötä ja pitää yhteyttä alueen kuuroihin tekemällä mm. kotikäyntejä. Viittomakielisiä jumalanpalveluksia järjestetään niiden rovastikuntien alueilla joissa on kuuroja seurakuntalaisia. Kuurojenpappi hoitaa myös kirkollisia toimituksia sekä muuta viittomakielistä seurakuntatyötä. Kirkolliset toimitukset ovat tavallisesti kaksikielisiä.

Piirin kuurojenpappina toimii Seppo Laukkanen.

Yhteistyö seurakuntien kanssa

Kuurot ovat paikallisseurakuntiensa jäseniä. Kuurojenpappi toimii yhteistyössä paikallisseurakuntien, seurakuntayhtymien ja rovastikuntien kuurojentyöstä vastaavien diakoniatyöntekijöiden kanssa.  

Muut yhteistyökumppanit

Kirkon kuurojentyössä toimitaan verkostotyössä kuurojen palvelualojen työntekijöiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat kuurojen etujärjestö Kuurojen Liitto ry http://www.kuurojenliitto.fi, Kuurojen Liiton kuntoutussihteerit, järjestöohjaajat ja työasiamiehet, Kuurojen yhdistykset ja kerhot, Kuurojen Palvelusäätiö http://kuurojenpalvelusaatio.fi , kuurosokeiden aluesihteerit http://www.kuurosokeat.fi , viittomakielisiä terapiapalveluja tarjoavat tahot, Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto http://www.klvl.org ja viittomakielen tulkit. http://www.klvl.org

Kuurojenpappi pitää yhteyttä alueensa viittomakielisiin oppilaisiin eri kouluissa. Tarvittaessa hän vierailee myös alueensa ulkopuolella kouluissa tapaamassa oman alueensa oppilaita.

Kuurojenpappi tekee yhteistyötä myös Kuopiossa toimivan tulkkeja kouluttavan Humanistisen AMK:n Kuopion kampuksen http://www.humak.fi/humak/kampukset-ja-toimipaikat/kuopion-kampus  sekä viittomakielenohjaajia kouluttavan Pohjois-Savon kansanopiston http://www.psko.fi/etusivu  kanssa.

Uskonnollisen viittomakielen kehittämistyö

Suomen ev. lut. kirkossa on käännetty viittomakielelle  Raamatunkäännöksistä on käännetty Luukkaan evankeliumi sekä Vanhan Testamentin alkukertomukset ja Johanneksen evankeliumi. viittomakielinen käännöstyö

Viittomakielisestä kirkkokäsikirjasta on käännetty  Uskontunnustus, Isä meidän-rukous, Ehtoollisen asetussanat, Herran siunaus, Kastekäsky sekä Kymmenen käskyä. Myös messu on käännetty viittomakielelle.  Myös kirkkovuoden tekstejä on käännetty viittomakielelle. Lisätietoa seuraavasta linkistä: http://www.evl.fi/viittomakieli/